Najnovšie správy

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 29.marca 2017

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

  1.  Otvorenie
  2.  Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3.  Stanovisko  Finančnej komisie k predloženým správam - predkladá: Ing. Jakabová Monika predsedníčka finančnej...

Čítať ďalej...

22. marec 2017- Svetový deň vody

vizcsepp

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Michalovciach, Ul. S. Chalupku 5, pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca 2017 v čase od 8.00 do 13.00 hodbude bezplatne vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z domových studní.
Potrebné množstvo vody na vyšetrenie je 200 ml vody v čistej, prepláchnutej umelohmotnej alebo sklenenej fľaši.

Pre záujemcom z radov občanov bude poskytnuté aj...

Čítať ďalej...

POTRAVINOVÁ POMOC 2017

23.elemiszersegely-segelyszervezethu

Dňa 6. a 7. marca (pondelok, utorok) 2017 od 8.30 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD...

Čítať ďalej...

Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
  4. Ústna správa o činnosti komisií mestského...

Čítať ďalej...

Porucha na vodovodnom potrubí

Képtalálat a következőre: „csőtörés”

Východoslovenské vodárne, oznamujú občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstávka pitnej vody na ul. Hlavnej a ul. Bratislavskej.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Čítať ďalej...

Mimoriadne zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 08. februára 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1.  Otvorenie
2. Zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ v meste Veľké Kapušany - predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
3. Schválenie návrhovej komisie...

Čítať ďalej...

Mestá opäť môžu hlasovať za ihrisko Žihadielko

lidl zihadielko fb post 2 velke-kapusany

Aj tento rok prichádza spoločnosť LIDL s projektom výstavby detských ihrísk v desiatich slovenských mestách. O ihriská budú súperiť mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Podľa počtu obyvateľov sú mestá rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O tom, ktoré mestá to budú,  rozhodnú ľudia v hlasovaní na internetovej stránke...

Čítať ďalej...

Rozhodnutie ku dňu 1.12.2016

images

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom mesta, že dňa od 15. 12. 2016 od 13:00 hod. do 17. 12. 2016 do 24:00 hod. budú dočasne uzavreté  miestne komunikácie  z  dôvodu usporiadania tradičného vianočného jarmoku.

Rozhodnutie a podrobné informácie nájdet tu.

Čítať ďalej...

Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií MsZ- predkladajú predsedovia...

Čítať ďalej...

Mikuláš v meste

Resized 20161206 1155171

Mesto Veľké Kapušany a Centrum voľného času srdečne pozýva detičky na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dnes (6.12.2016) o 16:0 hod.  na námestí pred Mestským úradom. Deti, ktoré zarecitujú básničku alebo zaspievajú pesničku dostanú od Mikuláša sladkú odmenu.

 

Čítať ďalej...

Advent v bráne Zemplína

22

Oznamujeme občanom, že sú vydané  brožúrky s podrobným programom na sériu adventných kultúrnych podujatí.
Dostupné sú v kancelárií prvého kontaktu v budove mestského úradu a v Turistickom informačnom centre.
V elektronickej podobe si môžete stiahnuť tu.     

Každého srdečne očakávame!

 

Čítať ďalej...

Vianočná krabicová zbierka

ajandek 400

Vianoce sú časom pohody, lásky, ale aj vzájomného obdarúvania sa.  Nie v každej rodine je možné však dopriať deťom darčeky.   Preto Mesto Veľké Kapušany sa rozhodlo zorganizovať Vianočnú krabicovú zbierku pre deti základných škôl.

 „Deti si zaslúžia nájsť pod stromčekom   kúsok radosti, preto spoločne rozžiarme detské oči a potešme maličké srdiečka ! “

Ak ste sa rozhodli zapojiť do zbierky, postupujte nasledovne:

- rozhodnite sa , koho chcete obdariť  /

Čítať ďalej...

Bezplatný prenájom

boroshaz 11

Mesto Veľké Kapušany ponúka do bezplatného prenájmu drevené predajné stánky nachádzajúce sa pred budovou mestského úradu.

Bližšie informácie dostanete v budove MsÚ, na I. poschodí, č. dverí 10.

 

Čítať ďalej...

Predstavenie je zrušené

14947540 870403336395586 4748422241232444574 n

Predstavenie „Jövőre Veled ugyanitt 1.“,  ktoré sa malo konať dňa 19.11.2016 o 18:00 hod. v mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkých Kapušanoch sa ruší z dôvodu nezáujmu o vstupenky.

Záujemcovia, ktorí si už kúpili vstupenky môžu ich  vrátiť od 21. novembra 2016 v MsKS vo Veľkých Kapušanoch.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Čítať ďalej...

VIANOČNÝ JARMOK

vásár

Mesto Veľké Kapušany Vás srdečne pozýva na
 VIANOČNÝ JARMOK

Tešíme sa na Vás
16. a 17. decembra 2016 v centre mesta.

Organizačný poriadok pre jarmočníkov si môžete stiahnuť tu.

Čítať ďalej...

Rozhodnutie ku dňu 11.10.2016

images

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom mesta, že dňa od 20. 10. 2016 od 13:00 hod. do 22. 10. 2016 do 24:00 hod. budú dočasne uzavreté  miestne komunikácie  z  dôvodu usporiadania XXIV. Veľkokapušianskeho jarmoku.

Rozhodnutie a podrobné informácie nájdet tu.

Čítať ďalej...

Pozvánka na 15. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Ústna správa o činnosti komisií MsZ - predkladajú predsedovia komisií MsZ
4. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za školský rok 2015/2016 - predkladá: Mgr. Ladislav Papp...

Čítať ďalej...

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o finančný príspevok z komisie školstva, kultúry a mládeže a z Komisie pre cezhraničnej spolupráce

partners-program

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občianskym združeniam, nadáciám, verejnoprospešným organizáciám, neinvestičným fondom a fyzickým osobám v meste Veľké Kapušany, že  žiadosti  o poskytnutie dotácie na rok 2017 môžu prekladať do 15. novembra 2016.

Bližšie informácie o poskytnutí finančného príspevku  nájdete tu.

Čítať ďalej...