Najnovšie správy

Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavný kontrolór mesta
 4. Ústna správa o činností komisií MsZ...

Čítať ďalej...

Oznámenie a usmernenie k pravidelnému preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v mesiaci jún 2017

Képtalálat a következőre: „sziréna”

Podľa Pokynu Sekcie krízového riadenia MV SR  k preskúšavaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR na rok 2017 č. SKR-9-41/2016 zo dňa 13.12. 2016,  je potrebné dňa 09.06.2017 (piatok) o 12.00 h vykonať preskúšanie sirén, dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase plánovaného preskúšania prostredníctvom oznamovacích prostriedkov. Akustická (hlasitá) skúška sirén sa v mesiaci jún uskutoční aj v obciach a na objektoch, kde...

Čítať ďalej...

POTRAVINOVÁ POMOC 2017/2

23.elemiszersegely-segelyszervezethu

Dňa 23. a 24. mája (utorok, streda) 2017 od 9:00 hodv Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.
Hygienický balíček obsahuje 4 hygienické potreby a váži 1,5kg

Zoznamy...

Čítať ďalej...

Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
 4. Ústna správa o činnosti komisií mestského...

Čítať ďalej...

Zber komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov

Képtalálat a következőre: „rajzolt szemetes kuka”

Odbor technických a mestských služieb v meste Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov zber komunálneho odpadu sa uskutoční podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu 2017.

Zberný dvor na ulici Mlynskej dňa 18. 4. 2017 z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov je zatvorený.

 

Čítať ďalej...

Úradné vybavovanie počas Veľkonočných sviatkov

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom, že počas Veľkonočných sviatkov budú úradné hodiny Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch nasledovné:

14. 4. 2017 - Veľký piatok -  zatvorené
17. 4. 2017- Veľkonočný pondelok -  zatvorené
18. 4. 2017 - zatvorené (z dôvodu hromadného čerpania riadnej dovolenky zamestnancov)

 V prípade úmrtia môžete kontaktovať:

 • zabezpečenia pohrebu: Ing. Ferdinand Óváry, vedúci odboru technických a mestkých služieb MsÚ, kontakt 0915 960...

Čítať ďalej...

Jarné upratovanie

Képtalálat a következőre: „közút”

Mesto Veľké Kapušany oznamuje obyvateľom, že v dňoch 27-28.4.2017 sa uskutoční upratovanie miestnych komunikácií upratovacím vozom na území mesta Veľké Kapušany.
Žiadame vlastníkov vozidiel aby v dňoch 27-28.4.2017 v rámci možností neparkovali popri miestnych komunikaciach a nebránili upratovaciemu vozu.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!

 

Čítať ďalej...

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 29.marca 2017

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1.  Otvorenie
 2.  Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3.  Stanovisko  Finančnej komisie k predloženým správam - predkladá: Ing. Jakabová Monika predsedníčka finančnej...

Čítať ďalej...

22. marec 2017- Svetový deň vody

vizcsepp

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Michalovciach, Ul. S. Chalupku 5, pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca 2017 v čase od 8.00 do 13.00 hodbude bezplatne vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z domových studní.
Potrebné množstvo vody na vyšetrenie je 200 ml vody v čistej, prepláchnutej umelohmotnej alebo sklenenej fľaši.

Pre záujemcom z radov občanov bude poskytnuté aj...

Čítať ďalej...

POTRAVINOVÁ POMOC 2017

23.elemiszersegely-segelyszervezethu

Dňa 6. a 7. marca (pondelok, utorok) 2017 od 8.30 hod v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.
Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.

Kritéria pre príjem pomoci boli stanovené operačným programom OP FEAD...

Čítať ďalej...

Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
 4. Ústna správa o činnosti komisií mestského...

Čítať ďalej...

Porucha na vodovodnom potrubí

Képtalálat a következőre: „csőtörés”

Východoslovenské vodárne, oznamujú občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí bude odstávka pitnej vody na ul. Hlavnej a ul. Bratislavskej.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Čítať ďalej...

Mimoriadne zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 08. februára 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1.  Otvorenie
2. Zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch a zloženie sľubu náhradníka za poslanca MsZ v meste Veľké Kapušany - predkladá: Mgr. Peter Petrikán, primátor mesta
3. Schválenie návrhovej komisie...

Čítať ďalej...

Mestá opäť môžu hlasovať za ihrisko Žihadielko

lidl zihadielko fb post 2 velke-kapusany

Aj tento rok prichádza spoločnosť LIDL s projektom výstavby detských ihrísk v desiatich slovenských mestách. O ihriská budú súperiť mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Podľa počtu obyvateľov sú mestá rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O tom, ktoré mestá to budú,  rozhodnú ľudia v hlasovaní na internetovej stránke...

Čítať ďalej...

Rozhodnutie ku dňu 1.12.2016

images

Mesto Veľké Kapušany oznamuje občanom mesta, že dňa od 15. 12. 2016 od 13:00 hod. do 17. 12. 2016 do 24:00 hod. budú dočasne uzavreté  miestne komunikácie  z  dôvodu usporiadania tradičného vianočného jarmoku.

Rozhodnutie a podrobné informácie nájdet tu.

Čítať ďalej...

Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ

zastupitelstvo

Primátor mesta zvoláva 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
4. Ústna správa o činnosti komisií MsZ- predkladajú predsedovia...

Čítať ďalej...