POTRAVINOVÁ POMOC 2017/3

Dňa 21. a 22. septembra 2017 (štvrtok, piatok) od 10:00 hod. v Dome služieb Hlavná 58 vo Veľkých Kapušanoch bude Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Veľké Kapušany distribuovať potravinovú pomoc podľa zoznamov konečných príjemcov dodaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K prevzatiu si doneste občiansky preukaz a zabezpečte si odnos.

Potravinový balík obsahuje 21 trvanlivých potravín a váži 13,5 kg.


Zoznamy konečných príjemcov pre túto distribúciu 21. 9. do 13:00 a 22. 9. do 12:00 sú konečné a je možné sa o pomoci informovať
- na prvom kontakte mestského úradu
- v turistickom informačnom centre
- v Dome služieb, vchod sprava prízemie

 23.elemiszersegely-segelyszervezethu