Čestní občania

Zoltán Nagy

(1940 - )

Narodil sa 7. júla 1940 vo Veľkých Kapušanoch. Tanečník, učiteľ tanca, baletný majster, zaslúžilý umelec. Je lektorom Akedémie muzických umení v Bratislave. Na javisku prezentoval najväčšie osobnosti baletnej literatúry. S rodinou žije v Bratislave.

Čítať ďalej...

Juraj Šponták

(1921 - 2009)

Narodil sa v roku 1921 na dnešnej Ukrajine, v malej dedinke Seredne. Mal rok a pol, keď sa ich rodina presťahovala do Veľkých Kapušian. Meštiansku školu navštevoval v Užhorode, neskôr individuálne študoval na SŠ strojárskej a obchodnej v Užhorode. Druhá svetová vojna mu bránila v pokračovaní ďalšieho štúdia. S tvorivou prácou začal už v mladom veku. Patril k zakladateľom ÚNZ vo Veľkých Kapušanoch. Bol šikovným technikom. Vyriešil aj zrealizoval teplovzdušné vykurovanie kina v...

Čítať ďalej...

Skultéty Csaba

(1920 - )

Narodil sa v roku 1920 vo Veľkých Kapušanoch. Jeho krstným otcom bol známy básnik a kazateľ L. Mécs. Emigroval do Francúzska /Paríža/, kde ukončí štúdium Medzinárodného práva. Jeho tvorivosť vyvrcholí v r. 1951 - 1983, kedy pracuje ako politický komentátor a spravodajca v Mníchove pre rádio Slobodná Európa. Medzi r. 1985 - 1990 je predsedom hnutia "Pax Romana" v Maďarsku. Neskôr sa zaoberá problematikou menšín, publikuje a pracuje ako nezávislý spravodajca.

Čítať ďalej...

Herczeg Géza Gábor

(1928 - )

Narodil sa 27.10.1928 vo Veľkých Kapušanoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Maďarsku. Po ukončení štúdia sa venuje vzdelávacej a výskumnej práci v Budapešti. Potom na maďarských univerzitách prednáša dejiny diplomacie, dejiny práva OSN. Od roku 1990 do r. 1993 je členom Ústavného súdu, potom zástupcom predsedu. V roku 1993 sa stáva členom Medzinárodného súdu OSN v Hagu. Ako odborník Červeného kríža sa zúčastnil na mnohých konferenciách.
Vydal diela s tematikou: medzinárodné

Čítať ďalej...

Géczi Lajos

(1926 - 2008)

Narodil sa 30. mája 1926 v Križanoch. Ako mladý muž bol deportovaný s viacerými kapušančanmi na „malenkij robot", do ruského zajatia. Po rokoch utrpenia napísal svoju prvú knihu názvom Civilek hadifogságban (Civily v zajatí). Po návrate domov absolvoval maďarsko- ruskú fakultu na Univerzite Pedagógie. Do odchodu do dôchodku účinkoval ako učiteľ gymnázia vo Veľkých Kapušanoch. V šesťdesiatych rokoch on bol navrhovateľom oživenia duchovnosti Jánosa Erdélyiho. Podobne ako Erdélyi...

Čítať ďalej...

Galgóczy János Tibor

(1923 - 2006)

Rezbár, majster ľudového umenia a majster ľudovo-umeleckej výroby. Žil a tvoril vo Veľkých Kapušanoch. V roku 2002 sa odsťahoval do Košíc. Patrí medzi jedného z posledných predstaviteľov pastierskych tradícií z Užsko-zemplínskej oblasti. Najvýznamnejšie výstavy, na ktorých sa zúčastnil so svojimi kolekciami: Slovenské národné múzeum v Martine, Slovensko - Maďarské kultúrne múzeum v Bratislave, v Košiciach, v Prešove, viackrát v Maďarsku, v Srbsku a v USA. Jeho diela dodnes...

Čítať ďalej...

Erdélyi Zsuzsanna

(1921 - )

Narodila sa 10. januára 1921 v Komárne, je vnučkou Jánosa Erdélyiho. V roku 1944 získala diplom na fakulte maďarčiny- taliančiny-filozofie na Univerzite Pázmány Péter, v roku 1945 dokončila doktorát na Filozofickej fakulte. V roku 1951 sa stala externou pracovníčkou ústavu ľudového umenia, v roku 1953 sa stala vedeckou spolupracovníčkou tímu výskumníkov ľudovej hudby patriace pod dozor Ministerstva Kultúry.

Nadväzovala na prácu Jána Erdélyiho ako etnografka, zaoberala sa výskumom...

Čítať ďalej...

T. Erdélyi Ilona

(1926 - )

Narodila sa 27. decembra 1926 v Komárne, je vnučkou Jánosa Erdélyiho. Je literárnou historičkou, profesorkou na univerzite, má na starostlivosti Knižnicu Erdélyiho a duchovný odkaz Jánosa Erdélyiho. Jej hlavnou oblasťou výskumu literárnych dejín je maďarská literatúra z 19. storočia. Od 1950 do 1956 je spolupracovníčkou Literárnohistorického Dokumentačného Centra Maďarskej Vedeckej Akadémie, do roku 1989 spolupracovníčka Literarnohistorickej Inštitúcie Maďarskej Vedeckej Akadémie...

Čítať ďalej...

Irena Braun

(1927 - )

Rodáčka z Veľkých Kapušian. Narodila sa v roku 1927. Jej talent a nadanie sa prejavilo už v detstve. Na odporúčanie riaditeľa užhorodskej školy, ktorú navštevovala ako dieťa, začala svoje štúdia v Budapešti. Jej sľubnú kariéru však prelomila II. svetová vojna. Zo svojej rodiny ostala len sama nažive. Po vojne musela znovu naučiť sa žiť a prekonať tragédiu straty svojich najmilších. Svoje štúdia dokončila v Prahe. V roku 1964 dokončila aj Pedagogickú vysokú školu v Prešove na odbore...

Čítať ďalej...

Albert Sándor

(1943 - )

Narodil sa 24. mája 1943 vo Veľkých Kapušanoch. Základnú a strednú školu absolvoval v rodnom meste. Diplom získal na Technickej Univerzite v Košiciach na Fakulte Strojárstva v roku 1966. Bol učiteľom Strednej Priemyselnej Školy s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach do roku 1990, neskôr aj jeho riaditeľom. V roku 1990 sa stál kandidátom pedagogických vied. Od 1997 do 2004 bol vedúcim katedry na fakulte inžinierskeho vzdelávania na Technickej Univerzite v Košiciach. Od roku 2005...

200